Obchodní podmínky společnosti

Základní údaje o provozovateli rezervačního systému pro Pivní Lázně:

NAMAKDAN s.r.o., Nádražní 42/82, Praha 5

IČ: 02889293, Zapsána Městským soudem v Praze, spisová značka C, vložka 224967

 

Provozovna:

Pivovarská 13, 150 00 Praha 5

Kontaktní údaje:

Mobil: +420 775 906 322

E-mail: recepce@andelskalazen.cz

Objednávka a zrušení rezervace do pivních lázní
Rezervaci procedury je možné provést bez registrace. Všechny rezervace je možné bezplatně zrušit nejméně do 24 hodin před uskutečněním rezervace a to volnou emailovou formou na adrese recepce@andelskalazen.cz. Na telefonické zrušení nebude brán zřetel. V případě pozdějšího storna nebo nedostavení se na rezervaci v příslušný čas, bude mít za následek naúčtování storno poplatku na poskytnutou kreditní kartu, která byla vyplněna jako garance rezervace. V případě úhrady voucherem/certifikátem, bude tento voucher/certifikát označen jako použitý a nebude možno jej znovu použít jako úhradu. Byla-li rezervace předplacena a pozdě zrušena nebo nevyužita, nebude předplacený obnos refundován a bude použit k úhradě stornopoplatku. Stornopoplatek je ve výši 100% objednaných/rezervovaných služeb.

Online Rezervace je platná AŽ PO ZAPLACENÍ – poslední krok rezervace je ONLINE platba přes bezpečnou platební bránu.

Platební podmínky
Ceny jsou platné v době objednávky. Cena za námi potvrzenou objednávku se nemění. Ceny jsou uvedeny v CZK včetně příslušných sazeb DPH.

Dokončením rezervace zákazník potvrzuje, že je starší 18ti let a pravdivost jím poskytnutých údajů.
Provozovatel je oprávněn odmítnout či vykázat hosta, který přijde v podnapilém stavu nebo bude svým chováním a činy ohrožovat zdraví ostatních návštěvníků či ničit majetek pivních lázní

Závazným potvrzením objednávky prodávajícím vzniká kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem). Závazné potvrzení bude následně kupujícímu potvrzeno závazným potvrzením objednávky.

Ochrana osobních údajů
Použití a zpracování vámi poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutá data slouží pouze k řádnému zpracování a vyřízení vaší objednávky a nebudou poskytována jinému subjektu než zpracovateli a budou využita výlučně pro provozní nebo marketingové účely provozovatele.

Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy podle občanského zákoníku, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

 

Dodavatel / prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 

Spotřebitel / kupující – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 

Dárkový voucher  zasíláme poštou nebo v elektronické podobě. Dárkový voucher obsahuje číselné označení a informace jak lze voucher uplatnit . Jeho platnost je  min. 2 měsíce ode dne vydání (po uplynutí platnosti pozbývá certifikát platnosti).

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Where to find us

Pivovarská 42/13, Praha 5 Anděl

Tel.: +420 775 906 322
E-mail: recepce@andelskalazen.cz

Opening hours

Monday - Friday: 3 to 7 pm 
Saturday - Sunday: 10 am to 7 pm
or by telephone agreement in advance

Join us on facebook